Nagradne igre - LeOna.si

PRAVILA O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI NAGRADNIH IGER V SPLETNI TRGOVINI IN MEDMREŽJU

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre „SUPER NAGRADNA IGRA“ je  podjetje Leona d.o.o., Podbrezje 134, 4202 Naklo.

2. Potek nagradne igre

Nagradna igra poteka v spletni trgovini http://www.leona.si/in s to stranjo povezanim profilom na družabnem omrežju Facebook (https://www.facebook.com/pages/LeOnasi/1457125851194781)
V nagradni igri sodelujejo vsi uporabniki, ki na eni od zgoraj navedenih strani posredujejo vse zahtevane podatke in se strinjajo s pogoji sodelovanja.

Sodelovanje v nagradni igri preko spletne strani bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do spletne strani nagradne igre omogočene piškotke (ang.: cookies). Piškotki se uporabljajo kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih e-poštnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma diskvalificirati.

Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V takem primeru ima organizator pravico iz nagradne igre diskvalificirati vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija ponudbe izdelkov na  spletni strani www.leona.si, za izvajanje trženjskega komuniciranja v okviru spletnih strani.

 

4. Definicija pojmov


V teh pravilih nagradne igre se uporabljajo sledeči pojmi:

  • Sodelujoči: Kot “sodelujoči” se definira vsaka oseba, ki sodeluje preko spletne strani nagradne igre v nagradni igri.

 

5. Trajanje nagradne igre


Nagradna igra traja od 15.02.2015 do 23.02.2015.

 

6. Nagradni sklad


Ta je določen z opisom v nagradni igri. Nagrade so praviloma izdelki iz našega prodajnega programa. Nagrada ni izplačljiva v denarju.

 

7. Komisija za izvedbo žrebanja


Komisijo sestavljajo tri polnoletne osebe; en član iz podjetja Leona d.o.o. in dva zunanja člana.

 

8. Izbira zmagovalcev – žrebanje


Zmagovalec/ci se izberejo v skladu z objavo (žrebanje) naslednji delovni dan po koncu nagradne igre.
Žrebanje izvede tri članska komisija z žrebanjem številk iz ugotovljenega seznama sodelujočih.

 

9. Objava nagrajencev

Vsak nagrajenec bo o prejetju nagrade obveščen preko elektronske pošte najkasneje 7 dni po izvedenem žrebanju. V primeru, da organizator nagradne igre ne bo razpolagal z nagrajenčevim e-naslovom, ga bo o prejemu nagrade obvestil preko Facebook-a ali po telefonu, če bo razpolagal s temi podatki.

Prejemnik nagrade se bo objavil tudi na spletni strani www.leona.si in Facebook strani   https://www.facebook.com/pages/LeOnasi/fref=ts.

 

10. Splošno o nagradah in nagrajencih

 

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka oz. e-poštnega naslova (brez navedbe domene e-poštnega naslova) na spletni strani http://www.leona.si in v e-poštnih sporočilih organizatorja in soorganizatorja, ki bodo namenjena obveščanju sodelujočih o rezultatih nagradne igre, za kar od organizatorja in soorganizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade, taka nagrada pa se nato ne podeli.

Nagrajencem bodo nagrade vročene prek dostavne službe organizatorja nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 10 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarja  za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem morata prek spletne strani http://www.leona.si,  če je to potrebno, pa tudi na druge načine obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

12. Dodatna pravila sodelovanja v nagradni igri

 

Iz istega računalnika lahko sodeluje največ 5 različnih uporabnikov.
Sodelujoči lahko uporablja le veljaven e-naslov.
Sodelujoči lahko sodeluje v nagradni igri samo e enim e-naslovom.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo nagradne igre. Takšno ravnanje ima lahko za posledico izključitev sodelujočega iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih e-poštnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma diskvalificirati.

V kolikor obstaja sum, da je določeni sodelujoči v nagradni igri goljufal oz. ravnal v nasprotju s pravili nagradne igre, ima organizator pravico tega sodelujočega iz nagradne igre nemudoma diskvalificirati.

 

13. Kdo lahko sodeluje?


V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani ne morejo sodelovati v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetjih Leona d.o.o..

 

14. Druge določbe


Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec soglaša s pravili nagradne igre. S posredovanjem svojega e-poštnega naslova in ostalih zahtevanih podatkov preko spletnega obrazca se šteje, da se sodelujoči s pravili v celoti strinja.

Organizatorja ne odgovarjata za nepopolne prijave ali prijave z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka.

 

15. Pravila nagradne igre in kje se nahajajo


Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre Leona  d.o.o., Podbrezje 134, 4202 Naklo ter na spletni strani http://www.leona.si.

 

16. Uporaba in varovanje osebnih podatkov


Leona d.o.o., Podbrezje 134, 4202 Naklo (upravljalec) bo podatke, ki jih bo pridobil od sodelujočih v nagradni igri, uporabljala izključno za naslednje namene: izvedba nagradne igre; objava nagrajencev na spletni strani ter http://www.leona.si ter v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim v nagradni igri; obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanj; komuniciranje v zvezi z izvedbo nagradne igre s sodelujočimi in nagrajenci po e-pošti; statistične in tržne analize; segmentacija uporabnikov; pošiljanje e-novic po e-pošti, predvidoma 1 krat tedensko; pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih, predvidoma 1 krat tedensko; uporaba telefonskih klicev (tudi na mobilne telefone), SMS sporočil in navadne pošte z vsebino iz prejšnje alineje; telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon.

Upravljalec bo pridobljene podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Spletni mesti  http://www.leona.si uporablja piškotke (cookies), ki pa se uporabljajo izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre in ne omogočajo identifikacije posameznika.

 

17. Preklic sodelovanja


Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) registracije in sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov info@leona.si. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

V primeru, da želi sodelujoči kdajkoli pozneje biti izbrisan iz e-mail baze prejemnika obvestil podjetje Leona d.o.o., se lahko kadarkoli samostojno odjavi s pomočjo povezave, ki je na voljo v vsakem e-mail sporočilu, ki ga prejemnikom iz svoje e-mail baze pošiljata podjetji Leona d.o.o.. Podjetje, ki bo prejelo zahtevo za odstranitev e-mail naslova iz baze bo dosledno spoštovalo vse tovrstne zahteve in dotični e-mail naslov nemudoma odstranilo iz svoje baze.

 

18. Reševanje pritožb


Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 24.2.2015