Pogoji poslovanja

1. Cene

Vse cene v naši ponudbi vključujejo 22% DDV. Cene so EXW in ne vključujejo stroškov dobave, razen če ni v ponudi navedeno drugače. KUPEC je seznanjen, da s ponujeno ceno prevzema navodila za uporabo in navodila za priklop v originalnem jeziku proizvajalca (vse kar proizvajalec originalno priloži izdelku). DOBAVITELJ ima pravico do spremembe cen v primeru, da KUPEC ne naroči blaga ali storitev v roku veljavnosti predračuna. V primeru, da se dobava KUPCU zakasni na njegovo željo ima DOBAVITELJ pravico, da brez predhodne najave KUPCU zaračuna dodatne stroške, ki jih ima z zamudo dobave.


2. Registracija

Ob naročilu izdelka v spletni trgovini www.leona.si se je potrebno registrirati z e-naslovom. Za nakup so dovolj podatki o naslovu plačnika oz. naslov za dostavo in e-naslov. Z uspešno oddanim naročilom oz. nakupom na spletni strani soglašate z vsemi pogoji poslovanja, ki so navedeni v spletni trgovini.


3. Naročanje

Vsa naročila potekajo preko spletne trgovine www.leona.si in so dostopna 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izbirate lahko med vsemi objavljenimi izdelki. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec na spletni strani odda in potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji obvezujoči tako za ponudnika, kot za kupca. Pogodba bo shranjena pri našem podjetju, dostop do nje je možen osebno na naslovu podjetja, po pošti ali po e-pošti. Status naročila in spremembe naročila KUPEC prejme preko e-pošte, ki ga posreduje ob registraciji.

Spletna trgovina www.leona.si omogoča nakup vsem prebivalcem in državljanom EU ter strankam, ki se nahajajo na območju znotraj EU. Spletna trgovina leona.si pošilja blago samo znotraj ozemlja republike Slovenije.


4. Plačilni pogoji

KUPEC v košarici izbere način plačila. Na voljo je plačilo z odkupnino (plačilo kurirju ob dostavi paketa) ali plačilo na transakcijski račun naveden na predračunu ali računu v navedenem roku. V primeru zamude plačila s strani KUPCA si DOBAVITELJ pridržuje pravico da ne izpolni – dobavi ostalih naročil KUPCU brez obligacij ali posledic zaradi neizpolnitve pogodbenih ali ponudbenih obveznosti na osnovi ostalih odprtih naročil. DOBAVITELJ ob naročilu izda račun in ga izroči KUPCU, katerega obveznost je, da izdani račun prevzame in ga zadrži. Ob spletnem naročilu je račun  priložen dobavljenemu blagu.


5. Dobava in cene dobave

Razpoložljivost izdelkov je na spletni strani ustrezno označena (na zalogi / ni na zalogi). V primeru dostave se kot prevoznik uporabi GLS ali Pošta Slovenije. Rok dobave znaša 1 do 3 delovnih dni. O morebitni spremembi prevoznika je DOBAVITELJ dolžan opozoriti KUPCA. Z momentom podpisa transportnega potrdila s strani prevoznika DOBAVITELJ ne prevzema nikakršnega rizika zaradi poškodbe, izgube ali zakasnitve pošiljke, vse rizike od tega trenutka naprej nosi KUPEC. V primeru spletnega nakupa nad 50,00 EUR KUPEC ne nosi stroškov dostave.


6. Prehod lastništva

Vse dokler DOBAVITELJ ne dobi v celoti plačan račun izstavljen za dobavljeno blago in storitve si pridržuje lastninsko pravico. V primeru, da KUPEC zavlačuje s plačilom v celoti ali je dobavljeno opremo ali storitve plačal le delno ima DOBAVITELJ izključno pravico, da blago zahteva nazaj tako od KUPCA.


7. Zamenjava blaga

KUPEC ima pravico vrniti izdelek brez kakršnegakoli razloga v roku 14 dni. O želeni zamenjavi nas mora obvestiti v roku 14 dni od prejema blaga na info@leona.si. V naši vednosti in po dogovoru nam artikel na svoje stroške s priporočeno pošiljko pošlje nazaj na naslov: Balet d.o.o., Kamniška cesta 47a, 1217 Vodice. Poslali mu bomo drugega, v skladu z dogovorom. Pogoj za tovrstno menjavo je, da je izdelek v originalni nepoškodovani embalaži in v popolnoma enakem stanju, kot ga je ob nakupu prejel.


8. Preklic naročila in neprevzem pošiljke

KUPEC lahko svoje naročilo prekliče v roku dveh ur po oddaji naročila. V primeru pravočasnega preklica naročila, KUPCU v zvezi s tem ne nastanejo nobeni stroški. Naročilo prekličete po e-pošti na info@leona.si. KUPEC lahko svoje naročilo prekliče tudi kasneje vendar samo v primeru, da mu preko e-pošte sporočimo, da artikel katerega je naročil začasno ni na zalogi.


9. Garancija

DOBAVITELJ ob sklenitvi prodajne pogodbe za rabljeno blago izroči KUPCU garancijski list, navodila za sestavo in uporabo blaga ter zagotavlja brezplačno odpravo napak na blagu v času garancijskega roka.
Če blago, za katero je izdaja garancije obvezna, ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševanem sporočilu, lahko KUPEC najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, DOBAVITELJ ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
Če proizvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine.
Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim mora DOBAVITELJ izdati nov garancijski list.
Pravice KUPCA ugasnejo po dveh letih od dneva, ko je potrošnik zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novim.
DOBAVITELJ oziroma pooblaščeni servis lahko KUPCU za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega proizvoda.
Če DOBAVITELJ KUPCU ne zagotovi nadomestnega proizvoda v začasno uporabo, ima KUPEC pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker proizvoda ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača DOBAVITELJ.
Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po ZVPot ne štejejo za potrošnike.

Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake:
V skladu z ZVPot je napaka stvarna:
• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet
• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
• če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
• če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Za spletne nakupe lahko KUPEC, ki je potrošnik v skladu z določbami ZVPot, uveljavlja reklamacijo iz naslova stvarne napake, v roku dveh let od kar je bila stvar izročena, kar izkazuje z originalnim računom in potrdilom o dostavi blaga. KUPEC lahko uveljavlja svoje pravice na sledeč način:
• če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
• kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako ter prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
• obvestilo o napaki lahko kupec ponudniku sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo.
KUPEC, ki je pravilno obvestil DOBAVITELJA o napaki, ima pravico od DOBAVITELJA zahtevati, da:
• odpravi napako na blagu ali
• vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
• blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
• vrne plačani znesek.

Če napaka ni sporna, DOBAVITELJ čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni, ugodi KUPČEVI zahtevi. DOBAVITELJ pisno odgovori KUPCU na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna. Če DOBAVITELJ uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan KUPCU po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda. KUPEC je v primeru odobrene reklamacije za stvarno napako upravičen tudi do povračila morebitnega stroška dostave, ki ga je imel v primeru spletnega nakupa. KUPEC, ki ni potrošnik v skladu z ZVPot, svoje pravice do jamčevalnih zahtevkov uveljavlja z veljavno zakonodajo.


10. Pravica do odstopa od pogodbe

KUPEC ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) pravico, da v 14 dneh od prejetja blaga podjetju sporoči oz. poda izjavo, da odstopa od pogodbe (nakupa), ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko KUPEC predloži podjetju na obrazcu, (klikni za prenos obrazca) ali z nedvoumno izjavo, ki jo pošlje na info@leona.si , iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je KUPEC podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. KUPEC ima za tem 14 dni, da blago vrne v nespremenjeni količini in obliki ter ga pošlje podjetju na naslov: Balet d.o.o., Kamniška cesta 47a, 1217 Vodice.
Edini strošek, ki bremeni KUPCA v zvezi z odstopom pogodbe (nakupa), je neposreden strošek vračila blaga. Vračila blaga z odkupninami ne sprejemamo. Šteje se, da KUPEC pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Vračilu KUPEC obvezno priloži kopijo računa. Kupnina za izdelek pa se mu vrne na bančni račun (TRR) v roku 14 dni, ki ga posreduje ob vračilu blaga.


11. Podatki in varstvo podatkov

DOBAVITELJ se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov KUPCA. DOBAVITELJ bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila, pošiljanje reklamnega in informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
Slike oz. fotografije artiklov, ki so objavljene v spletni trgovini leona.si, so zaradi specifike spletne trgovine digitalno obdelane, zato ne izključujejo odstopanja v barvnem odtenku prejetega artikla.  Do razlik v barvnem odtenku artikla lahko pride tudi zaradi uporabe različnih nastavitev zaslonov in uporabe različnih naprav za dostop do spletne trgovine. Vsaka naprava (računalnik, mobilni telefon, dlančnik…) prikazuje barve in barvne odtenke z določenim odstopanjem od dejanskega stanja. Slike oz. fotografije so last podjetja Balet d.o.o., njihovo uporaba in nadaljna distribucija je brez soglasja podjetja Balet d.o.o. prepovedana.


12. Pritožbe, reklamacije in informacije

KUPEC lahko pritožbe v zvezi z našimi izdelki, ravnanji ali odločitvami poda ustno ali pisno na poslovni enoti družbe (Balet d.o.o Kamniška cesta 47a, 1217 Vodice) preko naših spletnih strani (http://www.leona.si), po elektronski pošti (info@leona.si) ali pa nas kontaktira po telefonu:+386 64 294 477

Vaše pisne pritožbe bomo ustrezno obravnavali in vam pisno odgovorili v najkrajšem možnem času.

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Pravilnik o zasebnosti

Cenimo vaše zanimanje za našo  spletno trgovino. Varovanje vaše zasebnosti je za nas zelo pomembno.

1. Dostop do podatkov in gostovanje

Naše spletne strani lahko obiščete ne da bi pustili svoje osebne podatke. Vsakič, ko pridete na našo spletno stran, spletni strežnik samodejno shrani tako imenovano datoteko dnevnika strežnika, ki vsebuje ime datoteke, vaš IP naslov,  datum in čas prenosa podatkov, količino prenesenih podatkov in ponudnika zahtevka (dostopne podatke) ter dokumentira nalaganje.

Ti podatki o dostopu so namenjeni izključno  zagotavljanju nemotenega delovanja spletnega mesta in izboljšanju naše ponudbe. To služi varovanju naših legitimnih interesov ki so predvsem v interesu pretehtanja naših interesov, da bi pravilno predstavili našo ponudbo. Vsi podatki o dostopu bodo izbrisani najpozneje sedem dni po koncu obiska strani.

Gostovanje storitev s strani tretje osebe

V okviru obdelave v našem imenu ponudnik tretje strani nudi storitve za gostovanje in prikaz spletnega mesta. To služi za zaščito naših legitimnih interesov, ki so v največji meri upravičeni zaradi pretehtanja naših interesov, da bi pravilno predstavili našo ponudbo.  Vsi podatki, zbrani v okviru uporabe te spletne strani ali v določenih obrazcih v spletni trgovini, kot je opisano spodaj, bodo obdelani na naših strežnikih. Obdelava na drugih strežnikih poteka le v okviru, ki je tukaj razložen.

Ponudnik storitev se nahaja v državi Evropske unije ali v Evropskem gospodarskem prostoru.

2. Zbiranje in uporaba podatkov za obdelavo naročil in odprtje računa stranke

Ko stopite v stik z nami, zberemo osebne podatke  (na primer s kontaktnim obrazcem ,  z elektronsko pošti ali pa ob odprtju računa stranke). Obvezna polja so ustrezno označena. V  naštetih primerih potrebujemo podatke za izvedbo naročila,  obdelavo vašega stika ali odpiranje računa. Brez določenih osebnih podatkov, oziroma informacij ne moremo dokončati naloga in / ali odpreti računa.   Kateri podatki se zbirajo, je jasno razvidno na samem obrazcu. Podatke, ki ste nam jih posredovali, uporabljamo izključno za obdelavo pogodbe in obdelavo vaših poizvedb, razen, če se izrecno strinjate z nadaljnjo uporabo vaših podatkov, ko si pridržujemo pravico za nadaljnjo uporabo podatkov, ki je pravno dovoljena. Črtanje računa stranke je mogoče kadarkoli in ga lahko zahtevate bodisi s sporočilom, spodaj opisani kontaktni možnosti ali s funkcijo, ki je določena v računu stranke.

3. Piškotki in spletna analitika

Da bi bil obisk naše spletne strani čim bolj  privlačen, da bi  omogočili uporabo posameznih funkcij in  prikazovanje primernih izdelkov ali v namen tržne raziskave, na različnih straneh uporabljamo tako imenovane piškotke. To služi varovanju naših legitimnih interesov pri  optimizaciji zastopanja naše ponudbe, ki prevladujejo v okviru tehtanja interesov.  Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se samodejno shranijo v vašo napravo. Nekateri piškotki, ki jih uporabljamo, se izbrišejo po koncu seje brskalnika, tj. po zapiranju brskalnika (tako imenovani piškotki v seji). Drugi piškotki ostanejo v napravi in vam omogočajo, da prepoznate brskalnik ob naslednjem obisku (trajni piškotki). Trajanje shrambe je mogoče najti   v nastavitvah piškotka vašega spletnega brskalnika. Brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in se sami odločite za njihovo sprejetje ali izključite sprejem piškotkov samo v določenih primerih ali na splošno. Vsak brskalnik se razlikuje glede na način upravljanja piškotkov. To je opisano v meniju Pomoč.

To najdete v ustreznem brskalniku pod naslednjimi povezavami:

• Internet Explorer ™: http://windows.microsoft.com/sl-si/windows-vista/Block-or-allow-cookies

• Safari ™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

• Chrome ™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=sl&hlrm=en&answer=95647

• Firefox ™ https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-recognize

• Opera ™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Če ne sprejmete piškotkov, lahko s tem omejite funkcionalnost naše spletne strani.

V okviru uporabe storitve Google Analytics  ta spletna stran uporablja tudi tako imenovani piškotek DoubleClick, ki omogoča, da se vaš brskalnik prepozna ob obisku drugih spletnih mest. To služi varovanju naših legitimnih interesov, ki prevladujejo v okviru tehtanja interesov pri optimalnemu trženju naše spletne strani. Podatki, ki jih piškotek samodejno ustvari ob  obisku te spletne strani, se posredujejo Googlovemu strežniku v ZDA in tam shranijo. Naslov IP bo skrajšan z aktiviranjem anonimizacije IP na tej spletni strani pred prenosom v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo celotni naslov IP poslan na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan. Anonimni naslov IP, ki ga zagotovi Google Analytics v okviru storitve Google Analytics, ne bo združen z drugimi podatki, ki jih zagotovi Google.

Google bo te podatke uporabil za pripravo poročil o dejavnostih spletnega mesta in za zagotavljanje drugih spletnih storitev. To služi varovanju naših legitimnih interesov, k prevladujejo v okviru tehtanja interesov pri optimalnemu trženju naše spletne strani. Google lahko te informacije prenese tudi tretjim osebam, če tako zahteva zakon ali če tretje osebe obdelujejo te podatke v imenu Googla.

Google Double Click je ponudba podjetja Google LLC. (Www.google.de).

Google LLC ima sedež v ZDA in je certificiran v skladu s ščitom EU-US Privacy Shield. Tukaj si lahko ogledate trenutno potrdilo. V skladu s sporazumom med ZDA in Evropsko komisijo, je slednja vzpostavila ustrezno raven varstva podatkov za podjetja, certificirana v okviru Privacy Shield.

S to povezavo lahko onemogočite piškotek DoubleClick. Poleg tega se lahko sami seznanite z nastavitvijo piškotkov in prilagoditvami digitalnega oglaševalskega zavezništva. Končno lahko nastavite svoj brskalnik tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in se odločite individualno za njihovo sprejetje ali izključite sprejem piškotkov samo  v določenih primerih ali na splošno. Če ne sprejmete piškotkov, lahko omejite funkcionalnost naše spletne strani.

Uporaba storitve Google (Universal) Analytics za spletno analizo:

za analizo spletnega mesta ta spletna stran uporablja Google (Universal) Analytics, storitev spletne  analitike, ki jo zagotavlja Google LLC (www.google.com). To služi varovanju naših legitimnih interesov pri optimizaciji zastopanja naše ponudbe, ki prevladujejo v okvirju tehtanja interesov.  Google (Universal) Analytics uporablja metode, s katerimi lahko analizirate uporabo spletnega mesta, na primer piškotke. Samodejno zbrane informacije o vaši uporabi te spletne strani se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Z aktiviranjem anonimizacije IP na tej spletni strani se naslov IP skrajša pred prenosom v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo celotni naslov IP poslan na Googlov strežnik v ZDA in tam skrajšan. Anonimni naslov IP, ki ga zagotovi Google Analytics v okviru storitve Google Analytics, se običajno ne bo združil z drugimi podatki, ki jih zagotovi Google.

Google LLC ima sedež v ZDA in je certificiran v skladu s ščitom EU-US Privacy Shield. Tukaj si lahko ogledate trenutno potrdilo. V skladu s sporazumom med ZDA in Evropsko komisijo, je slednja vzpostavila ustrezno raven varstva podatkov za podjetja, certificirana v okviru Privacy Shield.

Preprečite lahko zbiranje podatkov (vključno z vašim naslovom IP), ki ga ustvari piškotek, in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta  Googla, kot tudi obdelavo teh podatkov s strani Google s prenosom in namestitvijo vtičnika za brskalnik, ki je na voljo pod naslednjo povezavo : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sl

Kot alternativo vtičniku brskalnika lahko kliknete to povezavo, da v prihodnje preprečite, da bi Google Analytics zbiral na tej spletni strani. Piškotek za izključitev je shranjen v vaši napravi. Če izbrišete piškotke, morate znova klikniti povezavo.

4. Oglaševanje prek tržnih mrež

Ponovno trženje v programu Google AdWords

Google Adwords promovira to spletno mesto v Googlovih rezultatih iskanja in spletnih straneh tretjih oseb. V ta namen ob obisku naše spletne strani Google nastavi piškotek za ponovno trženje, ki samodejno omogoča uporabo psevdonimnega piškotka in na podlagi strani, ki jo obiščete v oglaševanju na podlagi zanimanja. To služi varovanju naših legitimnih interesov, ki prevladujejo v okviru tehtanja interesov, pri optimalnem trženju naše spletne strani.

Dodatna obdelava bo izvedena le, če se strinjate z Googlom, da bo Googlova povezava z vašim Google Računom. Podatki iz vašega Google Računa bodo uporabljeni za prilagoditev vaših oglasov v spletu. V tem primeru Google, ko se prijavite v Google med obiskom spletnega mesta na naši spletni strani,  uporablja vaše podatke s podatki storitve Google Analytics za ustvarjanje in določanje seznamov ciljnih skupin za ponovno trženje med napravami. Če želite to narediti, bo Google začasno povezal vaše osebne podatke s podatki storitve Google Analytics za ustvarjanje ciljnih skupin.

Ponovno trženje v storitvi Google AdWords je ponudba storitve Google LLC (www.google.com). Google LLC ima sedež v ZDA in je certificiran v skladu s ščitom EU-US Privacy Shield. Tukaj si lahko ogledate trenutno potrdilo. V skladu s sporazumom med ZDA in Evropsko komisijo je slednja vzpostavila ustrezno raven varstva podatkov za podjetja, certificirana v okviru Privacy Shield.

Piškotek za ponovno trženje lahko onemogočite prek te povezave. Poleg tega se lahko sami seznanite z nastavitvijo piškotkov in prilagoditvami digitalnega oglaševalskega zavezništva.

5.  Vtičniki za socialne medije

Uporaba socialnih vtičnikov iz Facebooak, Googla, Twittejar, Instagrama, Pinteresta…

Naša spletna stran uporablja socialne vtičnice (»vtičnice«) iz socialnih omrežij.

Če obiščete stran našega spletnega mesta, ki vsebuje tak vtičnik, se vaš brskalnik poveže neposredno s strežniki Facebooka, Googla, Twittejar ali Instagrama. Vsebino vtičnika pošlje ustrezni ponudnik neposredno v vaš brskalnik in ga vključi v stran. Z vključitvijo vtičnikov ponudniki prejmejo informacije, do katerih je vaš brskalnik dostopal do ustrezne strani našega spletnega mesta, tudi če nimate profila ali niste prijavljeni. Vaš spletni brskalnik te informacije (vključno z vašim naslovom IP) posreduje neposredno strežniku zadevnega ponudnika (po možnosti v ZDA) in se tam hrani. Če ste prijavljeni v eno od storitev, lahko ponudniki neposredno dodelijo obisk na naši spletni strani svojemu profilu v ustreznem socialnem omrežju. Če ste pritisnili “Like ali “Share”, se  ustrezna informacija   prenaša tudi neposredno na strežniku ponudnika in tam shranjene informacije bodo objavljene tudi na socialnem omrežju in bodo tam prikazane v stikih.

Namen in obseg zbiranja podatkov in nadaljnjo obdelavo in uporabo podatkov s strani ponudnikov in vizitke možnosti in svojih pravic in načinov za zaščito vaše zasebnosti, si oglejte politiko zasebnosti ponudnikov.

• http://www.facebook.com/policy.php

• https://twitter.com/privacy

• http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

• https://help.instagram.com/155833707900388

• https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Če ne želite, da se podatki zbrani preko socialnih omrežij ne prenesejo, se morate iz ustreznega omrežja prej  odjaviti V celoti lahko preprečite vstavljanje vtičnikov tudi z dodatki za vaš brskalnik. Z blokatorjem   “NoScript” (http://noscript.net/). “

6. Kontakt in vaše pravice

Imate pravico do brezplačnih informacij o osebnih podatkih, ki jih hranimo in, če je potrebno, pravico do popravka, omejitve obdelave, prenosa podatkov ali izbrisa teh podatkov.

Če imate vprašanja o zbiranju, obdelavi ali uporabi vaših osebnih podatkov, informacijah, popravkih, blokiranju ali brisanju podatkov ter preklicu privolitve ali ugovoru na določeno uporabo podatkov, nam pišite neposredno prek kontaktnih podatkov na naši spletni strani.

0
    0
    Košarica
    Košarica je prazna